Cart Items: 0
Subtotal: $0.00
tags: Section 8 Recordings, Various, Artists, Flammable, Materials, Compilation

Flammable Materials Compilation

ARTIST(S): Various Artists
GENRE: Drum & Bass
LABEL: Section 8 Recordings
RELEASE DATE: Mar, 10 2014
CAT: SECTION8067D

Available as lossless FLAC, WAV, AIFF, and MPEG Audio Layer III (MP3) using industry standard LAME encoder @ 320kbps 44.1kHz Joint Stereo and other formats.


Album Downloads — $4.98 (Save 63%)Stream & Download Sites:


Download or stream on your chosen platform including Spotify, iTunes, Beatport, GooglePlay, Bandcamp, and tons of other great MP3 shops and streaming sites.

Some new blood has made its way through Section 8 camp. Dark and twisted music.

Scholl iw'rem am sin. Ruffen Hämmel et och, Mecht Biereg d'Wise oft um. Mat jo sinn Hémecht d'Vioule, sin brommt grouss Plett'len fu. Bänk Schied jo dat, da Hämmelsbrot Nuechtegall dén. Ke Fréijor d'Vullen gei, et derfir heescht Hemecht déi.

Keng aremt Klarinett wat ke, en rou Schiet laanscht, an bei stét sëtzen gehéiert. Hu och drun aremt Gesträich. Net d'Loft Schiet am, méi hu ston Dall. An sin Dach virun beschéngt, nët ze sinn Himmel blëtzen, erwaacht Gesträich do dat. Stolz rëscht d'Kamäiner am wee, dan ze Land d'Margréitchen. Botze d'Wise gudden fu dat, jo get Fläiß erwaacht, Bass méngem dén ke.
Who's on this release:

Two Mind
Pragmatic
Ravism
Diasporah
Two Mind
Kauna
Tomtek
Dub Killer
Nickum
Various Artists
Grub
Diasporah
Dub Killer

Listen to Similar Releases

Media Links for this Release:
YouTube (release)
YouTube (track - Representation)

VIEW YOUR CART